Devam etmek için giriş yapmalısınız!
Lütfen bekleyiniz üye giriş sayfasına yönlendiriliyorsunuz...
Yapılacak İş Listesi
 
Türkiye’ye Gelmeden Önce Yapılacak İşlemler
Ülkenizdeki Türk Dış Temsilciliklerine gitmeden önce aşağıdaki belgelerin asıllarını ve birer fotokopisini yanınıza alınız ve Türk Dış Temsilciliklerine onaylatınız.
Davet Mektubu (E-posta çıktısı)
  
  
Pasaport veya kimlik belgesi (Aslı ve fotokopisi)
  
  
Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Diploması (Aslı ve Türkçe tercümesi)
  
 
Tercüme işlemlerini Türk Dış Temsilciliklerinde uygun bir ücret mukabilinde yaptırabilirsiniz.
Transkript (Aslı ve Türkçe Tercümesi)
  
 
Tercüme işlemlerini Türk Dış Temsilciliklerinde uygun bir ücret mukabilinde yaptırabilirsiniz.
Son 3 ay içerisinde resmi sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu
  
  
Lisans ve yüksek lisans eğitimi Türkiye’de tamamlanmış ise ALES sonuç belgesi (son 3 yılda alınmış)
  
  
Lisans veya yüksek lisans eğitimi Türkiye dışında tamamlanmış ise yerleştirilen üniversitenin talep ettiği GRE, GMAT vb. Sınav sonuç belgesi.
  
  
Vize İşlemleri
Türk Dış Temsilciliklerinden öğrenim vizesi alabilmeniz için Türkiye’de herhangi bir öğretim kurumundan davet mektubu almanız gerekmektedir. Türkiye Burslusu olan öğrenciler davet mektubunu www.turkiyeburslari.gov.tr internet sitesinden alabilirler.
Vize formu (Büyükelçilikten temin edilir)
  
  
Davet Mektubu
  
  
1 fotoğraf
  
  
Pasaportun Aslı
  
  
Vize Harcı
  
  
Üniversiteye Kayıt İşlemleri
Üniversiteye kayıt için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:
Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
  
  
Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
  
 
Eğer ülkenizde lise diplomanızın denklik işlemlerini yapmadıysanız, bulunduğunuz ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurunuz. Lise denklik belgeniz yoğunluğa göre 2 iş günü içerisinde sizlere teslim edilecektir.
Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
  
  
Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
  
  
Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
  
  
İkametgâh Belgesi
  
 
Üniversite kaydı olmadan öğrenci emniyet birimlerinden ikamet izni ve dolayısıyla ikamet belgesi alamayacağından ikamet belgesi kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmelidir.
Sekiz adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf
  
 
Son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.
İkamet İzni İşlemleri
Uluslararası öğrenciler http://e-randevu.iem.gov.tr/yabancilar/ internet adresine girerek önceden randevu almalı ve verilen randevu tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne (Vatan Cd. Fatih/İstanbul ) giderek işlemleriniz başlatmalıdır.
İkamet izni için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:
İkamet Tezkeresi İstek Formu
  
 
İnternetten bilgilerinizi doldurunuz ve çıktısını alınız.
4 adet vesikalık fotoğraf
  
  
Geçerli ve uzun süreli pasaportun aslı
  
 
Öğrenim sürelerine paralel geçerli
Pasaportun fotokopisi
  
 
Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa
Üniversiteden alınan kayıt/kabul belgesi/ yeni tarihli öğrenci belgesi veya eşdeğer bir belge
  
  
Dış temsilciliklerden alınan öğrenim vizesi/Araştırma bursu kapsamındaki öğrenciler için araştırma vizesi
  
  
Her yıl resmi gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kağıt bedeli
  
 
2014 yılı için bedel 206 TL'dir
Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
  
  
Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali
Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi kap-
samında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk yararlanıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.
Tüm hakları saklıdır © 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi