ICIST Nedir?
 

İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MERKEZİ

İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi; uluslararası öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek, uluslararası öğrenciler ile ulusal öğrencileri çeşitli faaliyetlerle bir araya getirecek, sosyal ve kültürel kaynaşmayı sağlayacak bir Merkezdir. 

Merkezimizde İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde uluslararası öğrencilere telefonda ve yüz yüze danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Merkezimiz bünyesinde kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek olup uluslararası ve ulusal öğrencilerin etkileşiminin artırılmasına zemin hazırlanacaktır.


Merkezimiz;  uluslararası ve ulusal öğrencilerin ihtiyaç duydukça uğrayabilecekleri kentin merkezi bir noktası olan Fatih ilçesindeki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde hizmet vermektedir.


PROJEMİZ HAKKINDA

Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi Projesi; İstanbul’u uluslararası öğrenciler için tercih edilecek entelektüel ve meslekî bir cazibe merkezi haline getirecek, İstanbul’da olan ve önümüzdeki dönemlerde İstanbul’a gelecek olan uluslararası öğrencilerin yaşam kalitesini arttıracak ve uluslararası öğrencilerin İstanbul’a uyum konusunda yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlayacak önemli bir adımdır. İstanbul’da öğrenim gören uluslararası öğrenciler; İstanbul’da sosyokültürel yapı bakımından zenginlik ve çeşitlilik unsuru olarak öne çıkmaktadır. İstanbul’da yaklaşık 7.500 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü ve bu sayının önümüzdeki yıllarda ciddi bir artış kaydedeceği düşüncesi ve İstanbul’da öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunlarına cevap verebilmenin öneminden hareketle “Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi Projesi” oluşturulmuştur.


Bu kapsamda, Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak
 İstanbul Kalkınma Ajansı’na sunulmuş ve Ajans tarafından başarılı bulunarak 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenmiştir.

Proje, resmi olarak 1 Aralık 2012 tarihi itibari ile başlamış olup 12 aylık bir süreyi kapsayacaktır.
Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali
Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi kap-
samında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk yararlanıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.
Tüm hakları saklıdır © 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi