İSMEK Kursları Başlıyor
İSMEK(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) Kursları Başlıyor!!!

İstanbulluların; kişisel birikimlerini yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak, pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak gibi amaçlarla kurulmuş olan İSMEK(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonudur. El sanatları, Müzik ve Gösteri Sanatları, Bilişim Teknolojileri, Kişisel Gelişim, Spor ve Yabancı Diller gibi farklı alanlarda 250 branşta ve 233 kurs Merkezi’nde hizmet vermektedir.

İstanbulluların yanında uluslararası öğrencilerin de katılabileceği İSMEK Kursları için yeni dönem başvuruları 5 Eylül’de başlıyor. Branşlar ve kurs merkezleri hakkındaki detaylı bilgilere http://ismek.ibb.gov.tr/default.aspx linkinden ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak ICIST’ten bilgi ve destek alabilirsiniz.
Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali
Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi kap-
samında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk yararlanıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.
Tüm hakları saklıdır © 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi