ICIST Taksim TÖMER’de
ICIST Taksim TÖMER’de ICIST Proje Koordinatör Yardımcısı Sertaç Güngör ve Öğrenci Danışmanı Çiğdem Atasayar, Ankara Üniversitesi TÖMER Taksim Şubesi’ni ziyaret etti. Söz konusu ziyaret kapsamında, projemiz ve ICIST’in faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiş, afiş ve broşürlerimizden bırakılmıştır. İşbirliği halinde çeşitli faaliyetleri beraberce yürütebileceğimiz üzerine fikirler beyan edilmiştir. Öğrencilerin ICIST’e yönlendirilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir.

3 Temmuz 2013
Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali
Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi kap-
samında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk yararlanıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.
Tüm hakları saklıdır © 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi