ICIST, Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı’na Katıldı

DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi tarafından, 4 Ekim Cuma günü Conrad İstanbul Hotel’de, Türkiye’nin uluslararası yükseköğretim hareketliliğinde rekabet edebilirliğinin artırılması ve daha fazla uluslararası öğrencinin ülkemize çekilebilmesi adına YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı düzenlendi.

ICIST; gerçekleştirilen söz konusu Çalıştayda yer alarak, uluslararası öğrencilerin ülkemize çekilmesi adına yapılması gerekenler hakkında görüş ve önerilerini sundu.

Albümler
Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali
Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi kap-
samında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk yararlanıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.
Tüm hakları saklıdır © 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi