Türkiye Bursları

Türkiye Bursları kapsamında yüksek lisans ve doktora düzeyinde burs kazanan adayların kabul mektupları bir hafta önce adaylara iletilmişti. Gönderilen kabul mektuplarında bursluluk taahhütnamesinin imzalanma süresi olarak 05-16 Ağustos 2013 tarihleri verilmişti. 07-10 Ağustos tarihlerinin Türkiye'de dini bayrama denk gelmesi nedeniyle bursluluk taahhütnamesinin imzalanma süresi revize edilmiş ve 05-23 Ağustos 2013 olarak belirlenmiştir. Adaylara 12 Ağustos 2013 tarihinden sonra dış temsilciliklerimize müracaat etmeleri tavsiye edilmektedir.

 

Taahhütname imzalama ve diğer işlemler için dış temsilciliklerimize gidilmeden önce;

  • diploma veya bitirme belgesi,
  • transkript,
  • pasaport veya kimlik,
  • sağlık raporu

belgelerinin orjinallerini mutlaka temin edilerek beraberinde bulundurulması gerekmektedir. Henüz diploma alınamamış olsa dahi işlemlerde mutlaka bir mezuniyet belgesi sunulması gereklidir. Ayrıca sağlık raporu son 3 ayda alınmış ve bulaşıcı veya kronik bir hastalığın olmadığını belirtir bir rapor olmalıdır.

 

Bilginize sunulur

Türkiye Bursları

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/haberler/537-burs-kazanan-lisansustu-adaylarin-dikkatine

Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali
Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi kap-
samında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk yararlanıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.
Tüm hakları saklıdır © 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi