Mağrip Platformu Kuruldu
Mağrip Platformu kuruluş programı , İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi(ICIST)’nin katkıları ile gerçekleştirildi. Fas,Cezayir,Libya,Tunus ve Moritanya ülkelerinden eğitim için Türkiye’ye gelen öğrencilerin kurduğu platformun amacı kültürel,akademik ve sosyal faaliyetler yapmak.İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi(ICIST) olarak Mağrip Platformu’na başarılar diliyoruz.
Albümler
Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali
Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi kap-
samında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk yararlanıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.
Tüm hakları saklıdır © 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi