Amaç ve Faaliyetler
 

Dünya kenti İstanbul’un uluslararası öğrenciler için entelektüel ve meslekî bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlanması, çeşitli etkileşim ve kültürel faaliyetler aracılığı ile uluslararası öğrencilerin sosyal entegrasyonunun sağlanması, kentsel hizmetlere erişimlerinin kolaylaştırılması, uluslararası ve ulusal öğrenciler arasında gönüllülük bilincinin geliştirilmesi ve uluslar arası öğrencilerin İstanbul’a olan aidiyet duygusunun geliştirilmesi projemizin amaçları arasında yer almaktadır.

PROJEMİZİN FAALİYETLERİ

Uluslararası Öğrenciler İçin İstanbul Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetler:


Uluslararası Öğrenciler İçin İstanbul Rehberlik ve Danışma Merkezi’nin kurulması

Projemiz çerçevesinde; uluslararası öğrencilere telefonda ve yüz yüze rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek, uluslararası öğrenciler ile ulusal öğrencileri çeşitli faaliyetlerle bir araya getirecek, sosyal ve kültürel kaynaşmayı sağlayacak bir Merkezin kurulması planlanmıştır. Bu Merkez; Fatih ilçesi sınırları içinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne komşu olan Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır.

Web Sitesinin Kurulması ve Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi

Proje kurgulanırken; yabancı öğrencilerin uyum problemlerini gidermek ve İstanbul ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları önemli bilgilerini paylaşmak adına; proje kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenen bir web sitesi ve bu web sitesine entegre bir mobil uygulamanın geliştirilmesinin gerekli olduğu düşüncesinden hareketle; Uluslararası öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgilere IOS ve ANDROID tabanlı cep telefonları üzerinden hemen ulaşabilecekleri bir mobil uygulama geliştirilecektir. Böylece Bilgi ve İletişim teknolojilerinin sunulan hizmetlerde kullanımı ile hizmet kalitesinin artması sağlanacağı gibi ulaşılabilirliği de arttırılacaktır.

Projenin ana hedef kitlesi olan uluslararası öğrencilerin, bu hizmete, sahip oldukları cep telefonları (İOS ve Android) ile kolayca ulaşmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda proje amaçları doğrultusunda oluşturulan çıktılardan daha geniş kitlelerin faydalanması sağlanacak ve proje faaliyet ve sonuçlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanmış olacaktır.

Karşılıklı dil öğretimi sisteminin kurulması

İstanbul’da öğrenim gören uluslararası öğrencilerin yaşamlarının kolaylaşması, İstanbul’u bir bütün olarak daha iyi gözlemleyebilmeleri ve kendilerini toplumun bir parçası hissederek İstanbul kent yaşamına kolayca adapte olabilmeleri için günlük Türkçe öğrenmeleri önem arz etmektedir. Aynı şekilde ulusal öğrencilerin uluslararası öğrencilerle iletişim kurabilmesi ve kültürel etkileşime geçebilmesi için yabancı dil düzeylerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, uluslararası öğrencilerin ve ulusal öğrencilerin bir araya gelerek karşılıklı olarak dil öğrenmelerini sağlayacak bir sistem oluşturulacaktır.

Öğrenci eşleştirme sisteminin oluşturulması

İstanbul’da öğrenim gören uluslararası öğrenciler kentteki toplumsal yaşama uyum sağlama bakımından bir takım sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunları gidermek amacıyla; uluslararası öğrencilerin iletişim kuracakları, yardım alacakları, dostluk kuracakları, etkileşimde bulunacakları bir öğrenci eşleştirmesi yapılacaktır. Proje kapsamında pilot üniversiteler olan Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler arasında öğrenci eşleştirme sistemi oluşturulacak ve öğrenciler eşleştirilecektir.

Uluslararası Öğrencilerle Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi

Proje kapsamında, uluslararası öğrenciler ile ulusal öğrenciler arasında diyalog ve kültürel etkileşim ortamının oluşturulması sağlanacaktır. Uluslararası Öğrenciler için İstanbul Rehberlik ve Danışma Merkezi üzerinden çeşitli birleştirici etkinlikler düzenlenecek ve böylece uluslararası öğrenciler ile ulusal öğrenciler arasında diyalog ve kültürel etkileşimin oluşması sağlanacaktır.

Uluslararası öğrenciler için çalıştay düzenlenmesi

Uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunlara eğilmek üzere, İstanbul’da öğrenim gören uluslararası ve ulusal öğrencileri bir araya getiren bir çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştay sonucunda bir “Uluslararası Öğrenciler İstanbul Bildirgesi” oluşturulacaktır. Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali
Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu web sitesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Uluslararası Öğrenciler için Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi kap-
samında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk yararlanıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.
Tüm hakları saklıdır © 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi